Algemene voorwaarden

Created with Sketch.

Klachtenreglement

Created with Sketch.

Het klachtrecht

Wanneer er sprake van een klacht is, horen we dit graag. We zullen er in eerste instantie samen de klacht proberen op te lossen. Mocht dit niet samen gaan, kan er een externe partij ingeschakeld worden (klachtenportaal aanvragen)

Een exemplaar van de beroepscode, evenals de procedure voor het klachtenrecht ligt ter inzage in de praktijk.

Het privacyreglement

Het privacyreglement is te vinden op deze website en ligt ter inzage in de praktijk. De praktijk heeft een registratieverplichting naar overheid en zorgverzekeraars van gepseudonimiseerde persoonsgegevens in het kader van de Wet marktverordening gezondheidszorg. 

Uitwisselen van informatie

Indien de cliënt geen bezwaar heeft vindt er, indien nodig, uitwisseling van informatie plaats tussen de praktijk en de huisarts. Verstrekking van informatie aan anderen dan de huisarts gaat altijd in overleg en met schriftelijke toestemming van de cliënt. Tevens kan de psycholoog een derde consulteren over uw casus, dit gebeurt altijd anoniem. Indien de cliënt hier bezwaar tegen heeft kan hij/zij dit kenbaar maken bij de praktijk.

Privacy

Created with Sketch.