Hulp en Begeleiding (WMO)

Buro Change biedt specialistische begeleiding aan (jong)volwassenen die weer regie willen krijgen over hun eigen leven.

Wanneer er casussen aangemeld worden voor individuele begeleiding, zal dit opgepakt worden door een HBO geschoolde hulpverlener. In deze begeleiding worden doelen opgesteld om de zelfredzaamheid van de zorgvrager maximaal te bevorderen.

Samenwerking

Buro Change werkt samen met verwijzers in Noord-Oost Brabant, zoals gemeenten, wijkteams, huisartsen en andere betrokken zorgverleners.

Advies en Consultatie 

Buro Change staat klaar om te ondersteunen bij complexe vraagstukken. Onze benadering  biedt mogelijk nieuwe perspectieven en inzichten, waardoor u nieuwe wegen kunt verkennen. Soms raken situaties verstrikt met veel betrokkenen waar verandering moeilijk tot stand komt. Bij Buro Change moedigen we alle betrokkenen aan om vanuit een ander oogpunt te kijken en in beweging te komen. 

Ons uiteindelijke doel is om samen tot positieve verandering te komen. Als u als doorverwijzer interesse heeft in een gesprek, aarzel dan niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen.