Gezinsbegeleiding

Ouderschap kan een dankbare en plezierige ervaring zijn, maar soms is het ook veeleisend, frustrerend en vermoeiend. Opvoeden doet iedereen op zijn eigen manier. Elke ouder bepaalt zelf welke waarden en vaardigheden hij belangrijk vindt voor zijn kinderen. Het is belangrijk dat ouders bepalen wat gewenst gedrag is en een eigen aanpak ontwikkelen om met ongewenst gedrag om te gaan.

Jongeren met een achterstand in hun ontwikkeling hebben dezelfde behoeften als andere jongeren, maar ze hebben extra ondersteuning en mogelijkheden nodig om hun vaardigheden te kunnen ontwikkelen. Er bestaat niet één juiste manier om een goede ouder of verzorger te zijn. De uitdaging voor alle ouders is om gezonde, evenwichtige kinderen op te voeden in een liefdevolle en stabiele omgeving.

Systeemproblematiek
Autisme en ADHD uiten zich in het contact met de ander. Het is daarom onvermijdelijk dat deze ontwikkelingsstoornissen invloed hebben op het gezin. Dit komt het eerst tot uiting in het gezin van herkomst en later in de eigen relatie met eigen partner en kinderen. 

Het werken met mensen met autisme of ADHD in de context van het gezin vergt een specifieke deskundigheid. Belangrijk is dat de gezinsleden leren wat de diagnose inhoudt. Wij doen dat door de gezinsleden te betrekken, het gesprek aan te gaan, inzicht te geven en psycho-educatie aan te bieden.