Missie en Visie

Missie

Het is onze missie om goede en passende zorg te leveren waar ieder individu zichzelf kan zijn. Vanuit ons perspectief dragen we bij aan meer kwaliteit van leven en aansluiting bij de eigen kracht van de mens. 

Visie

Onze visie op goede en passende zorg is dat wij uitgaan vanuit het principe dat de oplossing al in jezelf zit. Jij bepaalt het tempo in jouw eigen natuurlijke ontwikkeling en wij sluiten daarbij aan. Vanuit onze kennis en ervaring onderzoeken we samen wat bij jou past. Wij bieden handvatten om vanuit jouw aanwezige kwaliteiten en talenten op zoek te gaan naar een positieve verandering.

Kernwaarden

Creativiteit | Buiten kaders denken, proactief samen onderzoeken wat werkt voor jou.

Deskundig | Werken volgens de professionele standaarden, het nemen van verantwoordelijkheid voor ons handelen en open staan voor de ander als persoon.


Verbondenheid | Wij hechten veel belang aan het opbouwen van een gezonde en positieve begeleidingsrelatie.

Klik hier voor ons visiedocument 2023-2028.